Jul 28, 2016


     วันหนึ่งชีวิตของ "โทมะ" ก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อมีแม่ชีคนหนึ่ง นอนสลบพาดอยู่ที่ระเบียงห้องของเขา เธอชื่อว่า "อินเด็กซ์" อินเด็กซ์มีความทรงจำสมบูรณ์แบบ เธอสามารถจดจำ คัมภีร์เวทมนตร์แสนสามพันเล่มไว้ได้ ทำให้เธอต้องถูกตามล่าจากเหล่าผู้มีเวทมนตร์ โทมะได้ช่วยเหลืออินเด็กซ์ไว้ ให้ที่พักพิงกับเธอ และคอยช่วยเหลือเธอจาการถูกตามล่า จากทั้งฝ่ายเวทมนตร์และฝ่ายวิทยาศาสตร์
     พลังพิเศษของโทมะ เรียกว่า "อิมเมจินเบรกเกอร์" (Imagine Breaker) จะสามารถลบล้างพลังเหนือธรรมชาติได้ทุกชนิด แต่กลับไม่มีประสิทธิภาพมากนักในการจู่โจม หรือป้องกันอันตรายในระยะไกล โทมะและอินเด็กซ์ จึงต้องรับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆในเมืองวิทยาศาสตร์ เช่น "มิซากะ มิโคโตะ" "คุณครูโคโมเอะ" อัจฉริยะผู้มีร่างกายน่ารักเหมือนเด็กประถม คุณหมอเทวดาหน้าเหมือนกบ ตลอดจนสมาชิกในฝ่ายเวทมนตร์ เพื่อนๆของอินเด็กซ์

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Toaru Majutsu no Index II - 01 [458 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 02 [388 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 03 [397 MB]

Toaru Majutsu no Index II - 04 [448 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 05 [478 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 06 [444 MB]

Toaru Majutsu no Index II - 07 [433 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 08 [443 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 09 [533 MB]

Toaru Majutsu no Index II - 10 [469 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 11 [463 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 12 [402 MB]

Toaru Majutsu no Index II - 13 [537 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 14 [369 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 15 [355 MB]

Toaru Majutsu no Index II - 16 [447 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 17 [299 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 18 [334 MB]

Toaru Majutsu no Index II - 19 [621 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 20 [433 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 21 [630 MB]

Toaru Majutsu no Index II - 22 [570 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 23 [384 MB]
Toaru Majutsu no Index II - 24 [378 MB]

END

- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ