Jul 25, 2016


     วันหนึ่งชีวิตของ "โทมะ" ก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อมีแม่ชีคนหนึ่ง นอนสลบพาดอยู่ที่ระเบียงห้องของเขา เธอชื่อว่า "อินเด็กซ์" อินเด็กซ์มีความทรงจำสมบูรณ์แบบ เธอสามารถจดจำ คัมภีร์เวทมนตร์แสนสามพันเล่มไว้ได้ ทำให้เธอต้องถูกตามล่าจากเหล่าผู้มีเวทมนตร์ โทมะได้ช่วยเหลืออินเด็กซ์ไว้ ให้ที่พักพิงกับเธอ และคอยช่วยเหลือเธอจาการถูกตามล่า จากทั้งฝ่ายเวทมนตร์และฝ่ายวิทยาศาสตร์
     พลังพิเศษของโทมะ เรียกว่า "อิมเมจินเบรกเกอร์" (Imagine Breaker) จะสามารถลบล้างพลังเหนือธรรมชาติได้ทุกชนิด แต่กลับไม่มีประสิทธิภาพมากนักในการจู่โจม หรือป้องกันอันตรายในระยะไกล โทมะและอินเด็กซ์ จึงต้องรับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆในเมืองวิทยาศาสตร์ เช่น "มิซากะ มิโคโตะ" "คุณครูโคโมเอะ" อัจฉริยะผู้มีร่างกายน่ารักเหมือนเด็กประถม คุณหมอเทวดาหน้าเหมือนกบ ตลอดจนสมาชิกในฝ่ายเวทมนตร์ เพื่อนๆของอินเด็กซ์

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Toaru Majutsu no Index - 01 [406 MB]
Toaru Majutsu no Index - 02 [573 MB]
Toaru Majutsu no Index - 03 [374 MB]

Toaru Majutsu no Index - 04 [426 MB]
Toaru Majutsu no Index - 05 [359 MB]
Toaru Majutsu no Index - 06 [554 MB]

Toaru Majutsu no Index - 07 [364 MB]
Toaru Majutsu no Index - 08 [430 MB]
Toaru Majutsu no Index - 09 [412 MB]

Toaru Majutsu no Index - 10 [355 MB]
Toaru Majutsu no Index - 11 [400 MB]
Toaru Majutsu no Index - 12 [466 MB]

Toaru Majutsu no Index - 13 [458 MB]
Toaru Majutsu no Index - 14 [499 MB]
Toaru Majutsu no Index - 15 [424 MB]

Toaru Majutsu no Index - 16 [383 MB]
Toaru Majutsu no Index - 17 [426 MB]
Toaru Majutsu no Index - 18 [395 MB]

Toaru Majutsu no Index - 19 [368 MB]
Toaru Majutsu no Index - 20 [440 MB]
Toaru Majutsu no Index - 21 [427 MB]

Toaru Majutsu no Index - 22 [404 MB]
Toaru Majutsu no Index - 23 [552 MB]
Toaru Majutsu no Index - 24 [443 MB]

END

- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ