Feb 6, 2016


     เป็นตอนพิเศษของ Attack on Titan (ตอนที่ 3.25) โดยเอาตอนท้ายของมังงะมาทำเป็นอนิเมะและเอา "แจน คริสไตน์" มาเป็นตัวเอกของเรื่อง เนื้อเรื่องเอาฮาล้วนๆ

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Shingeki no Kyojin: OAD ตอนที่ 3.25 [588 MB]

Shingeki no Kyojin: OAD ตอนที่ 3.75 "ความทุกข์" [279 MB]

END

- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ