Feb 5, 2016


     เป็นตอนพิเศษที่แทรกอยู่ใน Naruto Shippuden The Movie 5 Blood Prison ความยาวประมาณ 14 นาทีค่ะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Naruto Shippuden OVA Honoo no Chuunin Shiken! Naruto vs. Konohamaru!! [56 MB]

END

- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ