Feb 4, 2016


     "นารูโตะ" ได้ถูกส่งตัวไปปฏิบัติภารกิจที่แคว้นคุโมงาคุเร แต่ถูกจับตัวไว้เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดว่าไป พยายามลอบสังหารไรคาเงะแห่งคุโมงาคุเระ รวมไปถึงการสังหารโจนินจากคิริงาคุเระและอิวางะคุเระ ทำให้นารูโตะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำโฮซึคิโจ หรือ "เรือนจำเลือด" เป็นสถานที่ใช้สำหรับจองจำอาชญากรหรือผู้กระทำผิด โดยมี "มุอิ" เป็นผู้ควบคุมดูแลเรือนจำแห่งนี้เขาจะใช้วิชานินจาจองจำขั้นสูงสุดเพื่อปิดผนึกพลังของอาชญากรหรือผู้กระทำผิดทุกคนที่อยู่ที่นี่ ในสถานที่แห่งนี้ มีบางสิ่งจ้องจะเอาชีวิตของนารูโตะอยู่ ทำให้นารูโตะและพวกเพื่อนๆของเขาต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนารูโตะและการค้นหาความจริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Naruto Shippuden The Movie 5 Blood Prison [842 MB]

END


Password- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ