Feb 5, 2016


     เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม "Pirate Woona" ซึ่งเลื่องชื่อในเรื่องขุมทองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และพวกลูฟี่ก็ได้เข้าไปผัวพันกับขุมทองเหล่านี้ การผจญภัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

One Piece The Movie 1: The Great Gold Pirate [2.34 GB]

END

- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ