Feb 4, 2016


     ในปี 1923 ที่นครหลวงมิวนิคของประเทศเยอรมัน กว่า 2 ปีที่ "เอ็ดเวิร์ด เอริค" ได้ข้ามมิติเข้ามาสู่โลกที่แท้จริง ที่ไม่สามารถเล่นแร่แปรธาตุอะไรได้ และในยุคที่เศรษฐกิจเงินเฟ้อฝืดเคืองนั้น ชาวบ้านอยู่กันอย่างแร้นแค้น แล้วยังมีลัทธิจักรวรรดินิยมนาซีที่กำลังแผ่ขยายอำนาจอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงยังละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายส์ในการแบ่งชนชั้นและรุกรานชนชาติยิว ทั้งหมดนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เลวร้ายอย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งถูกเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สุดของศตวรรษที่ 20 

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Fullmetal Alchemist The Movie: The Conqueror of Shamballa [2 GB]


END


Password
- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ