Feb 4, 2016

          เป็นภาคเสริมของ Code Geass ซึ่งใช้ตัวละครที่แตกต่างกัน และจะดำเนินเรื่องไปพร้อมกัน กับ Code Geass ภาคธรรมดา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางฝั่ง EU และบริททาเนีย 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Code Geass Boukoku no Akito - 01 [1.14GB]

Code Geass Boukoku no Akito - 02 [565MB]


- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ