Feb 3, 2016


     "อายาเสะ จิฮายะ" ผู้ที่ใฝ่ฝันและผลักดันความฝันของพี่สาวตัวเองให้ได้เป็นนางแบบดัง เมื่อสมัย ป.6 มีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามา นามว่า "วาตายะ อาราตะ" มักชอบถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง จิฮายะเลยช่วยเอาไว้ จนกระทั่งวันหนึ่ง จิฮายะได้ไปที่บ้านของอาราตะ และนั่นทำให้จิฮายะเห็นว่าอาราตะเล่นกีฬาไพ่คารุตะ (การละเล่นชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น) ได้ดีมากจนจิฮายะรู้สึกหลงใหลในความสามารถของอาราตะ และหลงใหลในการเล่นคารุตะในทันที และเมื่อ "มาชิมะ ไทจิ" เพื่อนจิฮายะที่แอบชอบจิฮายะรู้สึกไม่พอใจที่จิฮายะทำตัวสนิทสนมกับ อาราตะ ทำให้ไทจิท้าแข่งคารุตะกับอาราตะ หากเมื่ออาราตะแพ้ไทจิ เพื่อนทุกคนจะเลิกคบจิฮายะและอาราตะ และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งสามคน จิฮายะ อาราตะ และไทจิ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คารุตะ ในระดับประถมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "ทีมจิฮายะฟุรุ" และเมื่อจบพิธีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อาราตะมีความจำเป็นต้องย้ายบ้านเพื่อที่จะไปดูแลคุณปู่ที่ป่วย และตัวไทจิก็สอบเข้าโรงเรียนมัธยมตอนต้นได้ที่ในเมือง ทำให้ต้องแยกจากกัน ทั้งสามคนก็เลยสัญญาว่าจะมาเล่นคารุตะด้วยกันอีกครั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อพวกเขาเหล่านั่นได้กลายเป็นนักเรียนมัธยมปลาย

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

Chihayafuru Season 1 - 01 [359 MB]
Chihayafuru Season 1 - 02 [356 MB]
Chihayafuru Season 1 - 03 [359 MB]

Chihayafuru Season 1 - 04 [311 MB]
Chihayafuru Season 1 - 05 [366 MB]
Chihayafuru Season 1 - 06 [360 MB]

Chihayafuru Season 1 - 07 [312 MB]
Chihayafuru Season 1 - 08 [349 MB]
Chihayafuru Season 1 - 09 [313 MB]

Chihayafuru Season 1 - 10 [334 MB]
Chihayafuru Season 1 - 11 [358 MB]
Chihayafuru Season 1 - 12 [323 MB]

Chihayafuru Season 1 - 13 [321 MB]
Chihayafuru Season 1 - 14 [359 MB]
Chihayafuru Season 1 - 15 [318 MB]

Chihayafuru Season 1 - 16 [351 MB]
Chihayafuru Season 1 - 17 [347 MB]
Chihayafuru Season 1 - 18 [342 MB]

Chihayafuru Season 1 - 19 [343 MB]
Chihayafuru Season 1 - 20 [362 MB]
Chihayafuru Season 1 - 21 [306 MB]

Chihayafuru Season 1 - 22 [374 MB]
Chihayafuru Season 1 - 23 [319 MB]

Chihayafuru Season 1 - 24 [352 MB]
Chihayafuru Season 1 - 25 [352 MB]


END

- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ