[พากย์ไทย,720p] After War Gundam X กันดั้มเอ็กซ์


     กันดั้มภาคนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับนิวไทป์ ซึ่งพระเอก (การ้อด รัน) ได้ใช้กันดั้มเอกซ์ ซึ่งสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีพลังการทำลายล้างสูง แต้ต้องใช้พลังงานจากดวงจันทร์ สงครามในภาคนี้จะแบ่งพวกเป็น 2 พวกคือ อาศัยอยู่บนโลกและอยู่บนอวกาศ กันดั้มเอกซ์เป็นกันดั้มภาคเดียวที่กล่าวถึงนิวไทป์แต่ไม่ได้ใช้ระบบปฏิทิน Universal Century

Trailer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOWNLOAD

After War Gundam X - 01 [156 MB]
After War Gundam X - 02 [137 MB]
After War Gundam X - 03 [148 MB]

After War Gundam X - 04 [136 MB]
After War Gundam X - 05 [147 MB]
After War Gundam X - 06 [147 MB]
After War Gundam X - 07 [153 MB]

After War Gundam X - 08 [154 MB]
After War Gundam X - 09 [152 MB]
After War Gundam X - 10 [141 MB]
After War Gundam X - 11 [147 MB]

After War Gundam X - 12 [155 MB]
After War Gundam X - 13 [137 MB]
After War Gundam X - 14 [147 MB]
After War Gundam X - 15 [149 MB]

After War Gundam X - 16 [148 MB]
After War Gundam X - 17 [147 MB]
After War Gundam X - 18 [147 MB]
After War Gundam X - 19 [147 MB]

After War Gundam X - 20 [148 MB]
After War Gundam X - 21 [157 MB]
After War Gundam X - 22 [147 MB]
After War Gundam X - 23 [148 MB]

After War Gundam X - 24 [146 MB]
After War Gundam X - 25 [146 MB]
After War Gundam X - 26 [148 MB]
After War Gundam X - 27 [146 MB]

After War Gundam X - 28 [154 MB]
After War Gundam X - 29 [151 MB]
After War Gundam X - 30 [148 MB]
After War Gundam X - 31 [146 MB]

After War Gundam X - 32 [140 MB]
After War Gundam X - 33 [152 MB]
After War Gundam X - 34 [139 MB]
After War Gundam X - 35 [144 MB]

After War Gundam X - 36 [145 MB]
After War Gundam X - 37 [145 MB]
After War Gundam X - 38 [144 MB]
After War Gundam X - 39 + Special [205 MB]

END

Password

- Copyright © Anime-Sekai - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

!!!Password!!!

อยู่แถบเดียวกันกับรายชื่ออนิเมะ ช่องสุดท้ายนะคะ